Znakovi pored puta

Kada sam stavio naslov bloga, setio sam se da se i zbirka Andrićevih mudrosti zove isto. Neću se u blogu baviti mudrostima već stvarima koje svaki dan primećujemo ali nekako prolaze kod nas. Ako želite da uspete u poslovanju ili da napravite dobru marketinšku kampanju veoma je bitno da koristite prednosti rastućih trendova, pa čak i privremenih moda (emerging trends and fads).

Da bi bili u poziciji da ih iskoristite morate paziti na svaki signal, pa čak i one najslabije. Ako sačekate da se trend pojavi u novinama ili nekom izveštaju iz industrije, verovatno ste već zakasnili. Fil Mekkini (Phil McKinney) u knjizi Beyond the Obvious, slabe signale poredi sa kanarincima u rudnicima u uglja. Tek na Wikipediji sam pročitao da su rudari nosili kanarince sa sobom u rudnike uglje jer bi opasni gasovi pre ubili kanarince, nego rudare, što im je ostavljalo vremena da pobegnu iz rudnika.

Da bi mu signali priviklu pažnju, on koristi pravilo 5. Ako na pet različitih strana (blog, prijatelj, prodavnica, posao..) čuje da neko priča o nečemu novom, tada potpuno usmerava pažnju na to dok ne istraži sve o toj temi.

Dao je i jedan dobar primer o kojem sam često razmišljao ali nisam ga povezao kao on.

Graffiti – Tag and Scan – Foursquare

Prlikom putovanja stalno je nailazio na to da su se ljudi, pa čak i u francuskim dvorcima, potpisivali da ostave neko obeležlje da su to bili. Čak je u 14. veku u jednom francuskom dvorcu video natpis Pierre was here.

Takođe početkom devedesetih je  video Graphotism magazin koji je predstavljao razne grafite i umetnike.

Početkom 2000-tih, pojavila se mobilna aplikacija Tag and Scan, koja je omogućavala da ostavite digitalni grafit, vaše mišljenje o tom mestu, restoranu i sl. Vlasnici su mogli da okreče zid, odnosno da obrišu grafite koji im ne odgovaraju.

Upravo ova tranzicija od zavučenosti (unutar zidina) do niše (digitalni grafiti) dovela je i do mejnstrima. Danas imamo servise kao Foursquare, Yelp, Facebook. I svi oni su naslednici Tag and Scan aplikacije. Svi su iskoristili istu ljudsku potrebu i želju, a to je da znaju za nas, da nas zapamete, i da se naše mišljenje vrenduje i ceni – ista potreba zbog koje su ljudi rezali svoja imena u kamenje.

Naravno problem sa slabim signalima je što su slabi. Često ih ignorišemo. Možda i ovo pravilo petice, može da vam pomogne da nekad stanete i istražite malo više.